One Touch Neon

One Touch Neon

349 ₪ 699 ₪

חסכת 350 ₪

מכשיר One Touch שחור

מיכל גז* להכנת עד 60 ליטר** סודה

בקבוק NEON

בקבוק פרימיום 1 ליטר בגימור מטאלי

שנתיים אחריות מלאה

בלעדי לרוכשים באתר ובמוקד שנתיים אחריות

* מיכל הגז הינו רכושה של סודהסטרים ונמסר לשימוש הצרכן תחת רישיון

** תלוי ברמת ההגזה ובמכשיר הסודהסטרים שברשותך

מכשיר One Touch שחור

מיכל גז* להכנת עד 60 ליטר** סודה

בקבוק NEON

בקבוק פרימיום 1 ליטר בגימור מטאלי

שנתיים אחריות מלאה

בלעדי לרוכשים באתר ובמוקד שנתיים אחריות

* מיכל הגז הינו רכושה של סודהסטרים ונמסר לשימוש הצרכן תחת רישיון

** תלוי ברמת ההגזה ובמכשיר הסודהסטרים שברשותך