חנות
ההשפעה שלנו
להזמנת מיכלי גז
אחורה

ביטול עסקה לפי חוק הגנת הצרכן

סודהסטרים פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק, החזרת מוצרים וביטול שירותים שהוזמנו. תוכל לבטל את העסקה ולהחזיר מוצרים כגון מכשירי סודה, קנקני בריטה, פילטרים, בקבוקי סודהסטרים וכל ציוד משלים אחר שנמכר באתר, ובלבד שהחזרת את המוצר כשהוא שלם ולא ניזוק וסגור בעטיפתו או באריזתו המקורית. ללא תתאפשר החזרה של סירופים, שכן החזקתם של אלה ומשלוחם מחייבים שמירה קפדנית על תנאים מבוקרים.

בכפוף למפורט לעיל ולהלן, הנך – מבצע ההזמנה (ולא הנמען) רשאי להחזיר כל מוצר שרכשת מהאתר (כאמור, למעט משקאות וסירופים), באמצעות פנייה בכתב לסודהסטרים, עד 14 יום מיום שהתקבל בכתובת הנמען ולקבל זיכוי כספי תמורתו. עליך להחזיר את המוצר לסודהסטרים על חשבונך. עליך לצרף למוצר המוחזר את החשבונית שקיבלת, או העתק אישור ההזמנה שנשלח אליך בדואר אלקטרוני.

לאחר החזרת המוצר, תזוכה במחיר ששילמת עבורו. אם ביטול ההזמנה איננו עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שסודהסטרים מסרה לך לגביו, תהיה רשאית סודהסטרים לחייב אותך בדמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר, או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים. יובהר כי גם אם ביצעת ביטול הזמנה לפני שהמוצר התקבל בכתובת הנמען, תהיה רשאית סודהסטרים לחייב אותך בתשלום דמי ביטול כאמור.

לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.