חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

קנין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, מדגמים וסודות מסחריים, הנם רכושה הבלעדי של סודהסטרים, או של צדדים שלישיים שנתנו רשות לסודהסטרים להשתמש בהם.

לסודהסטרים זכויות יוצרים באתר ובכל הסימנים והסמלים המסחריים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה, בין אם רשומים ובין אם לא, וכן , בסיס הנתונים של האתר, רשימת המוצרים, תיאור המוצרים, עיצוב המוצרים, נראות האתר ועיצובו הגרפי ("Look and Feel"), שם המתחם (Domain Name) של האתר וכיו"ב וכל תכן אחר הכלול באתר, לרבות קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו ("סימני המסחר"). חל איסור לעשות שימוש בסימני המסחר לכל מטרה שהיא ללא הסכמה מראש ובכתב של סודהסטרים.

השירותים המוצעים באתר וכל המידע הכלול בו הם רכושה של סודהסטרים ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, ללא הסכמה מראש ובכתב של סודהסטרים, למעט במקרים של הורדה (download) לשימוש אישי. לא תעשה כל שינוי או לא תסלף את המידע הכלול באתר או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות או מהימנות המידע או בכבודה או בשמה של סודהסטרים או מי מטעמה כבעל זכויות היוצרים בו.

אין לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים על גבי האינטרנט כ"אתר מקושר" מבלי לקבל את אישור סודהסטרים מראש ובכתב.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של סודהסטרים מראש ובכתב.