Fresh Start

מכשיר Genesis
מיכל גז* להכנת עד 60 ליטר** סודה
x1 בקבוק ליטר קלאסי
x1 ערכת טעימות פפסי מותאמת לשימוש בכוס שתייה
x1 טעם פפסי מקס
משלוח חינם
בלעדי לרוכשים באתר ובמוקד שנתיים אחריות