Back
צמד פקקים פלסטיק

בלעדי באתר

צמד פקקים פלסטיק

10 ₪

הפקקים שלנו, קטנים קטנים אבל חזקים!
אוטמים לחלוטין את בקבוקי הסודה ושומרים עליה טרייה לכמה ימים.
הפקקים נמכרים בצמדים ואפשר להמשיך את החרוזים אם רוצים.

הפקקים מתאימים לכול הבקבוקים מלבד בקבוקי הזכוכית ובקבוק הספורט

הפקקים שלנו, קטנים קטנים אבל חזקים!
אוטמים לחלוטין את בקבוקי הסודה ושומרים עליה טרייה לכמה ימים.
הפקקים נמכרים בצמדים ואפשר להמשיך את החרוזים אם רוצים.

הפקקים מתאימים לכול הבקבוקים מלבד בקבוקי הזכוכית ובקבוק הספורט