Back
מברשת לניקוי בקבוקים

בלעדי באתר

מברשת לניקוי בקבוקים

20 ₪

מברשת ניקוי הבקבוקים שלנו ששמה "אברשה", תעזור לך לשמור על בקבוקי הסודה נקיים, מבחוץ ומבפנים,
מוכנים להגזה בכל רגע של צמא!

מברשת ניקוי הבקבוקים שלנו ששמה "אברשה", תעזור לך לשמור על בקבוקי הסודה נקיים, מבחוץ ומבפנים,
מוכנים להגזה בכל רגע של צמא!