כמה סודה אפשר להכין ממיכל גז אחד של סודהסטרים?

כל מיכל מספיק להכנה של עד 60 ליטר סודה מרעננת, תלוי ברמת ההגזה המועדפת.