חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

דו"ח פומבי מכח חוק שכר שווה לעובדת ועובד לשנת 2021

במסגרת חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, קבוצת סודהסטרים בישראל מפרסמת את הדו"ח הפומבי עבור שנת 2021.

הדו"ח הפומבי בוצע על פי פילוח "שם תפקיד וקוד עיסוק" במטרה לאפשר אחוז כיסוי גבוה של כמה שיותר עובדים ולהציג פילוח מדוייק ככל הניתן, אולם אינו כולל את מרבית עובדי המטה שכן קבוצת מקצועות המטה אינה מאפשרת דיגום סטטיסטי באופן שיגן על פרטי שכר העובד.ת ויחשוף נתונים אישיים. עובדים אלה יקבלו את המידע הרלוונטי לגביהם על בסיס פילוח משני ובמסגרת הדו"ח האישי שימסר להם.

על פי הפילוח המוצג בדו"ח זה ובחישוב ממוצע של רמות השכר ניתן לראות כי פוטנציאל ההשתכרות "בשכר קובע לפיצויים" כמעט זהה והלכה למעשה, לא קיימים בסודהסטרים הבדלים מהותיים ברמות השכר הקובע לפיצויי פיטורים בין נשים לגברים.

הפערים בין הנתונים המוצגים תחת "שכר קובע פיצויים" לבין "שכר ברוטו" אשר על פניו עשויים להציג פער ברמות השכר בין נשים לגברים, נובעים בעיקר מאופי העבודה בקרב עובדי התפעול ומושפעים, בין היתר, מהיקף העבודה בפועל בשעות נוספות, משמרות לילה וסופ"ש ועבור חלק מהעובדים גם מעמלות מכירה על בסיס ביצועים אישיים. בנוסף, בקבוצות בהן קיימים פערים גדולים יותר יש מספר קטן של משתתפים ולכן קבוצות אלו אינן משקפות את המדגם הכולל.

אנו גאים להיות חברה גלובלית שמקדמת את השיויון המגדרי, בוחרת את עובדיה ומתגמלת אותם על בסיס כישוריהם המקצועיים והאישיים בלבד ודוגלת במתן הזדמנויות שוות לכולם כערך מוביל, מאז ומעולם.

שם הארגון:קבוצת סודה סטרים
ענף הפעילות:תעשייה
מועד הפקת הדוח:31.5.2022
פילוח הנתונים נעשה לפי תפקיד וקוד עיסוק. בפילוח זה יש 18 קבוצות.

 

הגדרות

1.שכר קובע לפיצויים -
   סה"כ השכר הפנסיוני לשנת הדיווח. עבור אנשי מכירות השכר הפנסיוני כולל תמרוץ מכירות. השכר הקובע לפיצויים הינו השכר שנקבע בהתאם להסכם עבודה ו/או התעדכן לאורך תקופת העסקתו של העובד/ת.


2.שכר ברוטו -
   סה"כ שכר ברוטו המדווח למס הכנסה. כולל בין היתר: שעות נוספות, משמרות לילה, שבתות, תשלום בונוס שנתי, תגמול שותפים להישגים (תוכנית תמריץ בתפעול) , הבראה, נסיעות/ קצבת רכב, שווי רכב, תגמול הוני (לפי שווי במועד הענקה) וכו'.


   3. השוואות השכר נעשו כשהן מנורמלות (כלומר, מחושבות בהתאם) למשרה מלאה ובהתאם למספר חודשי העבודה בפועל בשנת 2021.

 

ביאורים:

  • תנאי סף להצגת קבוצה בפילוח: מינימום 10 משתתפים בקבוצה, לפחות 5% מאותו מגדר (ולא פחות מ 4 עובדות או עובדים). מסיבה זו הפילוח מעלה אינו כולל את מרבית עובדי המטה שכן קבוצת מקצועות המטה אינן עומדות בתנאי הסף לפילוח ועל כן לא ניתן לדגום סטטיסטית.

  • כאשר שכר הנשים גבוה משכר הגברים הפער באחוזים מופיע כחיובי; כאשר שכר הגברים גבוה משכר הנשים הפער באחוזים מופיע פער שלילי עם סימן מינוס (-).

 • בחברה יש 0% עובדים אשר להם השלמה לשכר מינימום.

 

נתונים נוספים:

  • הקבוצות שבהן הפערים גבוהים יותר הינן קבוצות המונות מספר קטן של משתתפים.

 • עפ"י הפילוח הנ"ל ובחישוב ממוצע של רמות השכר, עולה כי בממוצע פוטנציאל ההשתכרות בשכר קובע לפיצויי פיטורין בין עובדות לעובדים כמעט זהה ולמעשה נוטה ב- 1% לטובת נשים.