חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

שימוש באתר

השימוש באתר הינו לשימוש פרטי בלבד, ולא במטרה למכור את המוצרים ו/או השירותים המוצעים לצדדים שלישיים במכירה קבוצתית ו/או סיטונאית. שימוש מסחרי באתר או בכל חלק מהמידע המופיע בו יאפשר לסודהסטרים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי כל דין כנגד השימוש המסחרי כאמור.
בכדי להשתמש באתר ולביצוע פעולות רכישה באתר עליך לעמוד בתנאים שלהלן ובעצם השימוש באתר הנך מצהיר כי מתקיימים לגביך התנאים הבאים:
  1. תושב ישראל בן 18 שנים מלאות או יותר, הנושא תעודת זהות ישראלית רשמית, או אישיות משפטית מאוגדת, רשומה כדין בישראל וכשירה לפעול ולקבל על עצמה התחייבויות.
  2. בעל תא דואר אלקטרוני (כתובת אי מייל) ברשת האינטרנט.
  3. בעל כרטיס אשראי התקף ביום ביצוע הרכישה, ובלבד שהכרטיס מאושר לעסקאות במסמך חסר.
  4. הלקוח נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בטופס ההרשמה.
*היה הרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס יראה השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס והאפטרופוס יהא אחראי לתוצאות המשפטיות של הפעולות שנעשו באתר ו/או באמצעותו.
הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, פרסומים אלקטרוניים, פרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק. אין לקשר תכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (as is) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה באתר. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, לרבות במסגרת (Frame) גלויה או סמויה, ובכלל זה באמצעות כל תכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחזירים תכנים כלשהם ובפרט, פרסומות ותכנים מסחריים. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots Crawlers  וכדמה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או להשתמש באמצעים כאמור במטרה ליצור לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.