חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

שינויים באתר והפסקת השירות

סודהסטרים רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש באתר, כולם או חלקם, באמצעות פרסום גרסה מעודכנת באתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש הלקוח לקרוא פעם נוספת את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים עם מי מהתנאים אשר יחולו לפני כל פעולה באתר, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

סודהסטרים אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר או זמינות תכני האתר. סודהסטרים תהיה רשאית להסיר את האתר מרשת האינטרנט או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא או חלק מהמידע האצור באתר. סודהסטרים עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, סודהסטרים אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן באופן סדיר או ללא הפסקות, יהיה בטוח או ללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי- מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי ומערכות תקשורת, ולא יהיה באמור בכדי להטיל על סודהסטרים ו אחריות או להקים זכות או עילה או תביעה למשתמשי האתר.