חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

דברי פרסומת

ככל שמסרת את פרטיך באתר והסכמת לקבלת דיוור ישיר, סודהסטרים תהיה רשאית להציג ו/או לשלוח אליך בין אם באמצעות החשבון האישי, משלוח דואר אלקטרוני, פקס, מסרוני טקסט (SMS), עדכוני תוכן או כל אמצעי תקשורת אחר, דברי פרסומת אודות שירותים, מוצרים, מבצעים, חידושים של סודהסטרים, והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. באפשרותך להודיע בכל עת על סירובך לקבל דברי פרסומת ולחזור בך מהסכמתך, דרך כלל או מסוג מסוים, על ידי משלוח הודעת סירוב. הודעת הסירוב תינתן בכתב או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת, לפי בחירתך. הדרך למשלוח הודעת סירוב תפורט גם בדבר הפרסומת שישלח על ידי סודהסטרים.