חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

המוצרים והשירותים

סודהסטרים מציעה למכירה מגוון רחב של מוצרים ושירותים. מחירי המוצרים המופיעים בסמוך לתיאור המוצרים כוללים מע"מ, ודמי משלוח. סודהסטרים שומרת את הזכות לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים ואת תעריפי דמי המשלוח ולכן עליך לבחון היטב את המחיר הסופי שבסיכום ההזמנה כשהוא כולל את דמי המשלוח בטרם תשלח ההזמנה על ידך. אנו עושים מאמצים לדייק בתיאור מוצרינו ומתנצלים אם יימצא אי דיוק כלשהו בתיאור איזה מן המוצרים.

סודהסטרים רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע המוצרים והשירותים באתר. אשר על כן, מכירה של מוצר או שירות מסוים באתר אינה מבטיחה זמינות של אותו מוצר או שירות לצורך אותה הזמנה או בעתיד. סודהסטרים אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון של מוצרים ושירותים כלשהם, למעט ככל שמצוין במפורש לגבי אותו מוצר או שירות. כמו כן, סודהסטרים עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, אולם יתכן כי חלק מהמוצרים יאזלו באופן בלתי צפוי. במקרה כזה, סודהסטרים תיצור איתך קשר באחד מאמצעי הקשר שסיפקת ואם הדבר ניתן תציע מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומה או מועד אספקה אחר. ככל שתקבל את הצעתנו, תתוקן הזמנתך בהתאם. אם תסרב, יבוצע זיכוי מלא בגין הפריט החסר ולא תידרש לשלם עבורו.

סודהסטרים רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות, הנחות וקופונים מסוגים שונים (בהתאם לתנאיו של כל קופון כפי שיתפרסמו באתר או על גבי הקופון עצמו). בכפוף להוראות כל דין, סודהסטרים רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, או לחדול מהשימוש בקופונים, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. אין באמור כדי לגרוע מזכותך להשתמש בקופונים או כרטיסי מתנה שטרם פקע התוקף שנקבע להם ובהתאם לסכום הנקוב בהם.

לתשומת ליבך: אין לך זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר, אלא ככל והוקנתה לך זכות זו מכוח חברותך במועדון הלקוחות של סודהסטרים ובהתאם לתנאי חברות זו והמבצעים שהוצעו לך במסגרתו. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיה זכאי לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיה זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתך פחת בשל העובדה שמספר המוצרים שסופקו לך שונה מכפי שהזמנת, יכול שתישלל זכאותך למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לך אלמלא פחת מחיר ההזמנה.

אנו נספק את המוצרים שהזמנת באתר לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שהמוצרים ו/או השירותים שהזמנת מצויים במלאי ובבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצעת. למרות האמור, מובהר כי ככל שחברת כרטיסי האשראי חסמה או הגבילה את החיוב, אנו לא נהיה חייבים לספק את המוצרים שהוזמנו ובמקרה זה ניצור עמך קשר, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי. ככל שחויבת בטעות הנך מתבקש להודיע לנו ואנו נדאג לזיכוי מתאים.

בחישוב מועד האספקה לא ייחשבו שישי, שבת, וכן ימי חג ומועד וערביהם. סודהסטרים תעשה מאמצים סבירים לעמוד במועדי האספקה, אולם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת סודהסטרים עלולים לגרום לעיכובים. כמו כן, ככל שהפרטים אותם תזין במסגרת פרטי הרכישה אינם מדויקים, אפשר שהזמנתך תוחזר לסודהסטרים על ידי השליח אולם גם אם לא חזרה וסופקה לכתובת שנמסרה על ידך ייחשב הדבר כאספקה של המוצר בהתאם להזמנתך. גם במקרה בו המוצר יוחזר לסודהסטרים ויישלח מחדש לכתובת מעודכנת שאת פרטיה תמסור לנו אתה תחויב במלוא תשלום דמי המשלוח, לכן, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.