חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

מדיניות פרטיות

  • כללי
  • סודהסטרים מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר www.sodastream.co.il ("האתר").המידע שנשמר אודותיך באתר מאפשר לסודהסטרים לשפר באופן מתמיד את רמת השירות ולתת לך אפשרות לבצע רכישה בצורה הנוחה ביותר ובסביבה המעניקה את חוויית הקנייה הנעימה ביותר.

    מדיניות הפרטיות סוקרת את האופן שבו סודהסטרים עושה שימוש במידע הנמסר על-ידי המשתמשים, או שנאסף בעת השימוש באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"). השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות, לתנאי השימוש וליתר התנאים המצויים באתר בקשר עם המוצרים והשירותים המוצעים, לפי העניין, וכי אתה מסכים להוראותיהם. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת תנאים אלו ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך בלבד.

    מדיניות הפרטיות תחול בכל מקרה של שימוש באתר, לרבות באמצעות כל סוג מחשב או כלי תקשורת אחר (לדוגמא טלפון סלולארי או מחשב נייד וכו'). מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בה מופנה לנשים וגברים כאחד. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לשם פרשנותו.

    סודהסטרים רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, באמצעות פרסום גרסה מעודכנת באתר. המשך השימוש באתר לאחר השינוי מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות המעודכנת. אם אינך מסכים עם מי מהתנאים המעודכנים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

    אפשר שנציע לך קישורים לאתרים אחרים. אם תרצה לבקר בהם מומלץ כי תקרא היטב את מדיניות הפרטיות המפורסמת על ידם מכיוון שאין אנו אחראים למדיניותם של אתרים אחרים.