חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור המוצרים יתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי. עליך למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס ואת תוקפו. סודהסטרים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי שונים או אמצעי התשלום אותם תכבד.
לאחר שהזנת את פרטי כרטיס האשראי יישלח אליך באמצעות הדואר האלקטרוני, אישור על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את סודהסטרים לספק את המוצרים שהזמנת וכל מטרתו להעיד כי פרטי ההזמנה נקלטו.
התשלום עשוי להיות כרוך בעמלות שונות שייגבו ממך על-ידי מפעילי שירות הסליקה או התשלום בהם תשתמש ובהתאם לתנאי השירות של אותם ספקים חיצוניים. אתה נושא באחריות הבלעדית לשאת בעמלות אלה, ככל הנדרש.
בכדי לוודא שפרטי כרטיס האשראי נמסרו בהסכמתך וידיעתך, סודהסטרים עשויה לאמת את השם, הכתובת והמידע האישי אשר סופק במסגרת הליך הרישום כנגד מאגרי מידע של צדדים שלישיים. בעת ביצוע בדיקות אימות אלו, פרטים אישיים שסופקו על ידך יימסרו לצדדים שלישיים אשר עשויים לשמור תיעוד של מידע זה והכל כפוף למדיניות הפרטיות.  הזמנתך לא תישלח עד לקבלת התשלום או אישורו, לפי שיקול דעתה של סודהסטרים. יובהר בזאת כי ברכישת מילוי גז ו/או במוצר המכיל צילנדר/ים ("צילנדרים"), הבעלות בצילינדר/ים נשארת של סודהסטרים והם נמסרים לשימוש הצרכן תחת תנאי הרישיון בלבד ובהתאם להוראות השימוש". חבילת הצילינדרים הראשונה (או נוספת במקרה שבו סופק המוצר עם מיכל אחד או יותר) לא תישלח עד לגביית דמי המנוי עבור החודש הראשון.
אם יתברר שכרטיס האשראי שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי, סודהסטרים רשאית ליצור אתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה, אך איננה חייבת. אם השימוש בכרטיס האשראי אושר על-ידי חברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו, תימסר לך הודעה מתאימה על-כך וחשבונך יחויב בעלות השירות.