חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

תשלום

  • במועד ההרשמה לתכנית המנויים תידרש לשלם דמי מנוי לכל תקופת התכנית לפי המסלול הנבחר, באמצעות כרטיס אשראי (ויזה, מאסטרקארד או אמריקן אקספרס), בתשלום אחד או עד שתים עשרה (12) תשלומים שווים, הכל בהתאם למסלול הנבחר ("דמי המנוי"). דמי המנוי כוללים מע"מ, אם ישתנה שיעור המע"מ (יעלה או יקטן) במהלך תקופת המנוי, יחול שינוי של דמי המנוי בהתאם בכפוף להוראות כל דין. דמי המנוי ייגבו לפי מדיניות החיוב של כרטיס האשראי שברשותך.
  • עם ההצטרפות לתכנית המנויים הנך מוסר הרשאה לחיוב כרטיס האשראי בכל מקרה בו נחייב אותך בעלות צילינדרים חסרים ואיסופם כמפורט לעיל ולהלן.
  • בכדי לוודא שפרטי כרטיס האשראי נמסרו בהסכמתך וידיעתך, סודהסטרים עשויה לאמת את השם, הכתובת והמידע האישי אשר סופק במסגרת הליך הרישום כנגד מאגרי מידע של צדדים שלישיים. בעת ביצוע בדיקות אימות אלו, פרטים אישיים שסופקו על ידך יימסרו לצדדים שלישיים אשר עשויים לשמור תיעוד של מידע זה. אתה מאשר לסודהסטרים לבצע בדיקות אימות אלו, והכל כפוף למדיניות הפרטיות של סודהסטרים. הזמנתך לא תישלח עד לקבלת התשלום לחשבונה של סודהסטרים או אישורו, לפי שיקול דעתה של סודהסטרים. יובהר בזאת כי סודהסטרים רשאית שלא לשלוח את חבילת הצילינדרים הראשונה עד לגביית דמי המנוי.