חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

אבטחת מידע

המידע באתר מאובטח ומוגן לפי אמות מידה סבירות ומקובלות המתעדכנות מעת לעת, כמו כן, סודהסטרים מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי סודהסטרים, אין בהם ביטחון מוחלט. לכן, סודהסטרים אינה מתחייבות שהשירותים באתר או המידע שיתקבל במסגרת השימוש באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.