חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

כללי

אתר האינטרנט של סודהסטרים בכתובת www.sodastream.co.il  מספק מידע אודות מוצרי סודהסטרים והשירותים אותם היא מציעה ללקוחותיה (להלן: "האתר"). האתר מנוהל על-ידי חברת סודהסטרים ישראל בע"מ, ח.פ.510999410 (להלן: "סודהסטרים"), מרחוב עתיר ידע 1, כפר סבא, 4464301.

תנאים כלליים אלה מפרטים את תנאי השימוש באתר, לרבות בקשר עם רכישת והזמנת מוצרים ושירותים של סודהסטרים באמצעות האתר, ואת הזכויות והחובות של משתמשי האתר.

יש לקרוא תנאי שימוש אלו בקפידה שכן תנאים אלו יהוו הסכם מחייב בינך לבין סודהסטרים. בעצם השימוש באתר, לרבות בעת הזמנת מוצרים ו/או שירותים דרך האתר, אתה מעיד כי אתה מודע לתנאים הכלליים וליתר תנאי השימוש המצויים באתר בקשר עם המוצרים והשירותים המוצעים, לפי העניין, ובפרט לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר (ביחד: "תנאי השימוש") וכי אתה מסכים להוראותיהם.

תנאי שימוש אלה מסדירים את השימוש באתר ובמוצרים ו/או השירותים ו/או התכניות המוצעות באתר בלבד, ויחולו בנוסף לתנאים והגבלות החלים על מוצרי סודהסטרים אשר מופיעים על גבי המוצרים.

תנאי השימוש יחולו בכל מקרה של שימוש באתר באמצעות כל סוג מחשב או כלי תקשורת אחר (לדוגמא טלפון סלולארי או מחשב נייד וכו'). חלקים מהאתר ומתנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בהם מופנה לכל המגדרים. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לשם פרשנותו.