חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

שירותי מילוי גז

  • חברות בתכנית המנויים ותשלום דמי המנוי, תזכה אותך,בהתאם למסלול אליו הצטרפת, באספקה שוטפת של CO2 למכשיר סודהסטרים שבבעלותך. אספקת CO2 תתבצע באמצעות החלפה של מכלי גז ("צילינדרים") משומשים במלאים ("שירותי ההחלפה"), הכל כמתואר בתנאים אלו ובהתאם למסלול אליו נרשמת.
  • תקופת המנוי לתכנית תשתנה בהתאם למסלול הנבחר. בכל מקרה לא תהיה זכאי ליותר משתיים עשרה (12) צילינדרים על פני תקופה של עשרים וארבעה (24) חודשים (להלן: "שימוש הוגן"). עם תום תקופת המנוי במסלול הנבחר, יחודש המנוי אוטומטית לתקופה נוספת של שתיים עשרה (12) חודשים. במידה ואינך מעוניין בחידוש אוטומטי כאמור, באפשרותך להודיע דרך האתר או שירות לקוחות סודהסטרים ישראל בטלפון 9880* לפני מועד החידוש האוטומטי כאמור.
  • שירותי ההחלפה יתבצעו בחבילות, כל חבילה תכיל מספר צילינדרים, בהתאם למסלול הנבחר ("חבילת צילינדרים"). במועד הרישום לתכנית המנויים וביצוע ההזמנה, אנו נספק לך את חבילת הצילינדרים הראשונה לכתובת אותה ציינת בעת ביצוע ההרשמה, על חשבוננו.
  • במהלך תקופת המנוי, תוכל להזמין שירותי החלפה לפי תנאי המסלול הנבחר. אספקת הצילינדרים המלאים ואיסוף הצילינדרים המשומשים יבוצע על ידי שליח מטעמנו, לאחר תיאום מועד לביצוע ההחלפה. במידה במועד אספקת חבילת הצילינדרים הראשונה כבר יהיו ברשותך צילינדרים, יהיה באפשרותך למסור לשליח את חבילת הצילינדרים המשומשים באותה כמות של הצילינדרים אשר סופקו לך תחת תכנית המנויים.
  • ככל שבמועד ההחלפה לא תימסר לשליח מטעמנו חבילת צילינדרים משומשים כנדרש לפי תנאי התכנית ("צילינדרים חסרים"), יהיה עליך, ועל חשבונך, לשלוח אלינו או למסור לשליח מטעמנו את הצילינדרים החסרים תוך שלושים (30) יום ממועד ההחלפה לסודהסטרים ישראל בע"מ. ככל שלא יושבו הצילינדרים החסרים עד חלוף שלושים (30) יום ממועד ההחלפה כנדרש, אנו נחייב אותך 41 ש"ח עבור כל צילינדר חסר (ללא תוכן גז CO2).
  • באחריותך לוודא כי הצילינדרים המשומשים אשר יוחזרו יהיו במצב תקין כפי שקיבלת אותם. ככל שצילינדרים משומשים יימצאו על ידי סודהסטרים פגומים ו/או שלא במצב תקין ייחשבו כצילינדרים חסרים בגינם תחויב כאמור לעיל.
  • במידה ובמסגרת תכנית המנויים תהיה זכאי לקבל מכשיר סודהסטרים, התשלום עבור המכשיר ייכלל בדמי המנוי אותם תידרש לשלם על פני כל התקופה. המכשיר יסופק יחד עם חבילת הצילינדרים הראשונה. מובהר בזאת כי עם חידוש התכנית לפי סעיף ‏1.2 דמי המנוי יעודכנו כך שיכללו רק את שירותי החלפת הגז.