חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

אבטחת מידע

המידע שייאסף אודות גולשי האתר ישמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.
סודהסדטרים מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי סודהסדטריםאין בהם בטחון מוחלט. משכך, סודהסדטריםלא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד סודהסטרים ו/או מי מטעמה בקשר עם גישה בלתי מורשית כאמור.