חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

הצילינדרים

  • הצילינדרים המסופקים לך במסגרת תכנית המנויים, מכילים גז CO2 וניתנים לך תחת רישיון, בהתאם לרישיון השימוש הנלווה לצילינדרים ומכשיר סודהסטרים, במטרה לאפשר אספקה שוטפת של CO2 עבור מכשיר סודהסטרים אשר ברשותך. העלות של צילינדר ריק (ללא תוכן גז CO2) היא 41 ש"ח. הנך מאשר בזאת כי הצילינדרים יישארו בכל עת בבעלותה הבלעדית של סודהסטרים. לך ו/או למי מטעמך לא יהיו זכויות נוספות ביחס לצילינדרים, למעט זכויות השימוש המוענקות במפורש תחת תנאים אלו.
  • השימוש בצילינדרים לכל מטרה אחרת אסור ומסוכן. השימוש בצילינדרים יהיה בכפוף לתנאים והוראות השימוש המצויים על גבי הצילינדרים. בכדי לשמור על בטיחותך ובריאותך נבקש כי מילוי ותחזוקת הצילינדרים יתבצע על ידי סודהסטרים. מילוי של צילינדרים על ידי צדדים שלישיים או שימוש בהם שלא למכשיר שסופק לך על ידי סודהסטרים עלול להיות מסוכן ולסודהסטרים וכל מי מטעמה לא תהיה אחריות בגין מילוי כאמור. כל שימוש בצילינדרים לכל מטרה אחרת ו/או על ידי צד שלישי מהווה פגיעה בקניינה של סודהסטרים והפרה של זכויותיה.