חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

תכנית מנויים - תנאי שימוש

תנאי השימוש מפרטים את תנאי תכנית המנויים של סודהסטרים ("תכנית המנויים" ו"התנאים" בהתאמה).
 
יש לקרוא את תנאים אלו בקפידה שכן יהוו הסכם מחייב בינך לבין סודהסטרים בכל הקשור עם הרשמתך לתכנית המנויים במהלך תקופת החברות.
 
תנאים אלו יחד עם תנאי השימוש של האתר ותנאי מדיניות הפרטיות מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית. למונחים אשר לא מוגדרים באופן מפורש בתנאים אלו תהיה המשמעות הנתונה להם בתנאי השימוש של האתר.
 
האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים ולשימוש באתר ובשירות חלה בכל עת עליך בלבד.
 
אנו עשויים לערוך שינויים בתנאים אלה מעת לעת כתוצאה מ: (א) שינוי בשיטת תשלום; (ב) שינוי בתהליכי אספקה; (ג) שינויים ו/או עדכונים חקיקתיים או רגולטוריים; (ד) שינוי בתנאים מסחריים של מסלול נבחר (למשל מספר צילינדרים); (ה) הבהרות ותיקונים טכניים; (ו) תיקון טעות שנתגלתה. סודהסטרים מספקת את השירותים באופן רציף ואין באפשרותה לחזות שינויים עתידיים, לפיכך ייתכן ויהיו סיבות נוספות בגינן נאלץ לעדכן את התנאים. למעט שינויים מהסוגים המפורטים לעיל, כל תיקון נוסף לתנאים ייעשה בהסכמה. ככל ולא תסכים לשינוי כאמור, תוכל לבטל את חברותך בתכנית המנויים. אנו נודיע לך לפחות 30 יום מראש על כל שינוי בתנאים אשר עשוי להשפיע על הזכויות והחובות שלך, אלא אם כן השינוי הוא לטובתך. במקרה בו השינוי הוא לטובתך, אנו עשויים לבצע את השינוי באופן מידי ולהודיע לך על השינוי בתוך 30 ימים ממועד כניסתו לתוקף. גרסה מעודכנת של התנאים תפורסם באתר האינטרנט של סודהסטרים ישראל בכתובת: https://www.sodastream.co.Il ("האתר"). אתה רשאי לממש את זכותך לסיים את התוכנית בכל עת בהתאם לתנאים אלה אם אינך מעוניין להסכים לשינויים.