חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

אחריות

  • אנא עיין במסמכי האחריות הרלוונטיים המצורפים לכל אחד מהמוצרים והצילינדרים וכפי שמפורסמים באתר בכתובת [__].
  • האחריות עבור צילינדרים תחול רק על צילינדרים אשר ימולאו על ידי סודהסטרים ונושאים סוגר של סודהסטרים ובלבד שנעשה בהם שימוש למכשיר מותאם של סודהסטרים בלבד וכי השימוש הינו בהתאם לתנאי השימוש המופיעים על גביהם.
  • ככל שבבעלותך מכשיר סודהסטרים קיים מסוג: Power, Crystal, Spirit One Touch, Spirit ,Source, Jet, Cool, Play, Genesis , ובעת ההרשמה לתכנית המנויים רשמת את מכשירך באתר בכתובת sodastream.co.il/pages/register-your-product , תהיה זכאי במשך כל תקופת המנוי לאחריות בגין המכשיר, גם אם תקופת האחריות הרשמית פקעה. הארכת תקופת האחריות תחול עד למוקדם מבין: (א) תום תקופת המנוי; או (ב) שש (6) שנים ממועד ההצטרפות לתכנית המנויים. שים לב כי לא תוכל לממש את האחריות כאמור עבור מכשיר קיים שפגה לו תקופת האחריות המקורית במהלך שלושים (30) הימים הראשונים לתקופת החברות בתכנית.
  • ככל שמותר על פי חוק, בשום מקרה סודהסטרים ו/או כל שותף ו/או חברה קשורה של סודהסטרים לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי מכל סוג שהוא, גם אם נזק זה היה ידוע או יכול היה להיות ידוע על ידי סודהסטרים וניתן לקשרו לתנאי החברות, תנאי השימוש, לתוכנית המנויים, לשירותים, למוצרי סודהסטרים שנרכשו במסגרת תכנית המנויים ו/או לצילינדרים או השימוש שלך בכל אחד מהם. הוראה זו גוברת על כל הוראה או התחייבות אחרת אלא אם נמסרו לך בכתב מאת מנכ"ל סודהסטרים.
  • במקרה של סתירה בין התנאים והמידע המסופק על ידי שירות הלקוחות או האתר, תנאים אלו יגברו ביחס לתכנית המנויים והמסלול הנבחר.
  • התנאים, תנאי המסלול הנבחר, תנאי השימוש באתר ותנאי מדיניות הפרטיות, ממצים אל כל המוסכם בינך לבין סודהסטרים ומפעילת האתר בקשר עם חברותך בתכנית המנויים.
  • בכל שאלה הנוגעת לתכנית המנויים, לאתר, למוצרים או השירותים, הזמנות ובירורים, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות וההזמנות של סודהסטרים באמצעות קישור לשירות הלקוחות או בטלפון 9880*.