חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

3. רישום לתכנית ותשלום

3.1 באפשרותך להירשם לתכנית המנויים ולהשתמש בשירותי ההחלפה, באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של סודהסטרים בטלפון 9880* ("מוקד שירות הלקוחות") או באמצעות רישום באתר החברה. בכל אופן בו תיבחר להירשם לתכנית, תידרש לבחור מסלול, לקרוא ולהסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות ולהגדיר שיטת תשלום.

3.2 במועד ההרשמה לתכנית תידרש לשלם דמי מנוי , באמצעות כרטיס אשראי, בתשלום אחד ועד שלושים ושישה (36) תשלומים שווים, הכל בהתאם למסלול הנבחר ("דמי המנוי"). דמי המנוי כוללים מע"מ ויעודכנו בהתאם ככל שיהיה שינוי בשיעור המע"מ בישראל. דמי המנוי ייגבו בהתאם למדיניות החיוב של כרטיס האשראי באמצעותו תבצע את התשלום.

3.3 במידה ותרכוש חבילה משולבת של מכשיר סודהסטרים ותכנית מנויים ("חבילה משולבת"), התשלום עבור המכשיר יגולם בדמי המנוי אותם תידרש לשלם, בהתאם לתנאי התשלום שתבחר.

3.4 עם ההצטרפות לתכנית, הינך מוסר הרשאה לחיוב כרטיס האשראי שלך בכל מקרה בו נחייב אותך בגין עלות צילינדרים חסרים ואיסופם, וכן בגין ניכויים בסיום מוקדם של ההתקשרות כמפורט לעיל ולהלן.

3.5 בכדי לוודא שפרטי כרטיס האשראי נמסרו בהסכמתך ובידיעתך, סודהסטרים ו/או ספקי שירות תשלומים מטעמה, עשויים לאמת את הפרטים האישיים שסופקו על-ידך במסגרת הליך ההרשמה אל מול מאגרי מידע של צדדים שלישיים. בעת ביצוע בדיקות אלו, הפרטים האישיים שסופקו על-ידך יימסרו לצדדים שלישיים אשר עשויים לשמור תיעוד של מידע זה. הרשמתך לתכנית מהווה אישור לסודהסטרים ו/או מי מטעמה לבצע בדיקות אימות אלו, והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של סודהסטרים.

3.6 הזמנתך הראשונה לא תישלח עד לאישור תשלום דמי המנוי על-ידי סודהסטרים.

3.7 במסגרת תכנית המנויים ניתן לבצע מימוש אחד בכל הזמנה. לא ניתן לבצע מימוש נוסף בטווח של לפחות 14 יום ממועד המימוש הקודם.