חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

4. הזמנות

4.1 ניתן להזמין החלפות צילינדרים באמצעות אתר החברה או מוקד שירות הלקוחות.

4.2 לאחר ביצוע הזמנה, תישלח אלייך הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את קבלת ההזמנה ומכילה את פרטיה ("אישור קבלת ההזמנה"). במידה ולא תספק לנו כתובת דואר אלקטרוני, הודעת ה-SMS לתיאום משלוח החבילה הראשונה של הצילינדרים, תשמש כאישור קבלת ההזמנה כאמור. אישור קבלת ההזמנה אינו מהווה אישור סופי להזמנה עצמה ו/או לרישום לתכנית ולשירותי ההחלפה. הזמנתך תאושר באופן סופי רק לאחר אישור תשלום דמי המנוי על-ידי סודהסטרים.

4.3 אספקת הצילינדרים תהיה על-פי תנאי התכנית ובכפוף לזמינות מלאי. סודהסטרים לא תהא אחראית במקרה של אי אספקה כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה ו/או כתוצאה מאי יכולת טכנית להשלים את ההזמנה (לדוגמא כתוצאה מאי יכולת לאמת את פרטי ההתקשרות או אמצעי התשלום). סודהסטרים ו/או מי מטעמה עשויים ליצור עימך קשר באמצעות SMS, טלפון ו/או דוא"ל בנוגע להזמנה ולמסירה.

4.4 סודהסטרים לא תהא אחראית לכל עיכוב או אי מילוי חובה מחובותיה כאמור בתנאים, ככל שינבעו כתוצאה מאירוע שלא בשליטתה. בהתרחשות אירוע כאמור, אנו ננקוט בצעדים סבירים כדי למזער את השפעת האירוע על תכנית המנויים ושירותי ההחלפה. במקרה של עיכוב משמעותי תוכל לסיים את חברותך בתכנית, בהתאם לתנאי הביטול המפורטים בתנאים אלו להלן.

4.5 באפשרותך לבטל הזמנת צילינדרים, עד שני ימי עסקים לפני מועד המשלוח אשר תואם לך. ביטול הזמנה כאמור יכול להיעשות באמצעות: (א) פנייה למוקד שירות הלקוחות; (ב) ביטול התכנית באזור האישי באתר החברה;