חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

2.שירותי מילוי גז

2.1 חברות בתכנית המנויים ותשלום דמי המנוי, יזכו אותך, בהתאם למסלול אליו הצטרפת, באספקה שוטפת של CO2 למכשיר סודהסטרים שבבעלותך. אספקת CO2 תתבצע באמצעות החלפה של מכלי גז ("צילנדרים") ריקים במלאים ("שירותי ההחלפה"), הכל כמתואר בתנאים אלו ובהתאם למסלול אליו נרשמת.

2.2 תקופת המנוי לתכנית וכמות ההחלפות תשתנה בהתאם למסלול הנבחר.

2.3 שירותי ההחלפה יתבצעו בחבילות, כאשר כל חבילה תכיל מספר צילינדרים מאותו הסוג, בהתאם לתנאי המסלול הנבחר ("חבילת צילינדרים"). ובשיוך למכשיר הגזה ספציפי. לאחר הרישום לתכנית המנויים וביצוע ההזמנה, אנו נספק לך את חבילת הצילינדרים הראשונה לכתובת אותה ציינת בעת ביצוע ההרשמה, על חשבוננו. חברים בתכנית המנויים אינם נדרשים לתשלום דמי משלוח בגין החלפת הצילינדרים, למעט במקרים המפורטים בתנאים אלו להלן..

2.4 במהלך תקופת המנוי, תוכל להזמין שירותי החלפה לפי תנאי המסלול הנבחר. אספקת הצילינדרים המלאים ואיסוף הצילינדרים הריקים יבוצע על ידי שליח מטעמנו, לאחר תיאום מועד לביצוע ההחלפה. במידה ובמועד אספקת חבילת הצילינדרים הראשונה כבר יהיו ברשותך צילינדרים של סודהסטרים, תהיה רשאי למסור לשליח את חבילת הצילינדרים הריקים כאמור, בתמורה לדמי החזרה בסך 8 ש"ח לכל צילינדר כמצוין על גבי הצילינדר ובכפוף לתיאום מראש בעת ביצוע ההזמנה.

2.5 ככל שבמועדי ההחלפת הצינלדרים לא תימסר לשליח מטעמנו חבילת צילינדרים ריקים כנדרש לפי תנאי התכנית ("צילינדרים חסרים"), יהיה עליך, ועל חשבונך, לשלוח אלינו או למסור לשליח מטעמנו את הצילינדרים החסרים בתוך שלושים (30) יום ממועד ההחלפה לסודהסטרים ישראל בע"מ. ככל שלא יושבו הצילינדרים החסרים עד חלוף שלושים (30) ימים ממועד ההחלפה המקורי. במקרה כאמור, אנו נחייב אותך בגין דמי משלוח במועד ההחלפה הבא. ככל שלא יוחזרו לנו הצילינדרים החסרים עד חלוף שלושים (30) ימים כאמור, אנו נחייב אותך בסך עלות הצילינדרים כמפורט בסעיף 1.1 לעיל .

2.6 עליך לוודא כי הצילינדרים הריקים אשר יוחזרו על-ידך יהיו במצב תקין כפי שקיבלת אותם. ככל וצילינדרים ריקים יימצאו על-ידי סודהסטרים פגומים, ייחשבו כצילינדרים חסרים בגינם תחויב בסך עלות הצילינדרים כמפורט בסעיף 1.1 לעיל.

2.7 התכנית תתחיל במועד קבלת תשלום דמי המנוי על-ידי סודהסטרים ותסתיים בחלוף תקופת התכנית במסלול הנבחר, או לאחר מימוש כל הצילינדרים הכלולים במסלול הנבחר, המוקדם מביניהם.