חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

1. הצילנדרים

1.1. הצילינדרים המסופקים לך במסגרת תכנית המנויים, מכילים גז CO2 וניתנים לך ברישיון, במטרה לאפשר עבור מכשיר הסודהסטרים שברשותך ולא לאף מטרה אחרת. העלות של צילינדר ריק (ללא תוכן גז CO2) להגזה של עד 60 ליטר היא 50 ₪ והעלות של צילינדר ריק להגזה (ללא תוכן גז CO2) עד 130 ליטר היא 70 ₪. (״עלות הצלינדרים״). הצילינדרים וזכויות הקניין הרוחני הנלוות להם יישארו בכל עת בבעלותה הבלעדית של סודהסטרים. לך ו/או למי מטעמך לא יהיו זכויות נוספות ביחס לצילינדרים ולזכויות הנלוות להם, למעט זכויות השימוש המוגבלות המוענקות במפורש בתנאים אלו.

1.2.השימוש בצילינדרים לכל מטרה אחרת אסור ומסוכן. השימוש בצילינדרים יהיה בכפוף לתנאים והוראות השימוש המצויים על גבי הצילינדרים. בכדי לשמור על בטיחותך ובריאותך נבקש כי מילוי ותחזוקת הצילינדרים יתבצע על ידי סודהסטרים. מילוי של צילינדרים על ידי צדדים שלישיים או שימוש בהם שלא למכשיר שסופק לך על ידי סודהסטרים עלול להיות מסוכן ולסודהסטרים וכל מי מטעמה לא תהיה אחריות בגין מילוי כאמור. מובהר, כי כל שימוש בצילינדרים לכל מטרה אחרת ו/או על ידי צד שלישי מהווה פגיעה בקניינה של סודהסטרים והפרה של זכויותיה.