חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

הדרך בה אנו משתמשים במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגביך במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של סודהסטרים "מועדון השיווק הישיר של סודהסטרים", שמספרו 583457 בפנקס מאגרי המידע.

בעצם השימוש באתר הנך מסכים לכך שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של סודהסטרים. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש או על פי הוראות כל דין רלוונטי, וכן למטרות המפורטות להלן: שימוש בשירותים אותם מציע האתר, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר והתאמתם לדרישות והציפיות שלך, שליחת עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני או מסרונים (מידע זה ישוגר אליך בכפוף להסכמתך ובכפוף להוראות תקנון האתר), תפעול תקין של האתר, ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (מבלי לזהות אותך אישית), יצירת קשר (ככל שקיים צורך בכך לפי שיקול דעת סודהסטרים), עריכת סקרים ומשאלים מעת לעת וכן כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר.

השימוש בפרטי הלקוחות יעשה רק לצרכים עסקיים אצל סודהסטרים לרבות תאגידים קשורים, חברות בנות או אחיות ו/או שותפים עסקיים שלהן ו/או נותני שירותים המסייעים בידן.

אנו עונים למסרי דואר אלקטרוני לכתובתך האלקטרונית, ואנו מודיעים לך על מוצרים חדשים, מבצעים באתר או בנקודות מכר אחרות, ואנו עשויים להפנות אליך פרסומות מגופים מסחריים נבחרים לפי שיקול דעתנו, רק אם אישרת לנו לעשות זאת. אנו לא נשתמש בפרטים אודות הגולשים באתר לצרכי משלוח דברי פרסומת או דיוור ישיר אלא אם נתקבלה אצלנו הסכמתם המפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. אם אינך מעוניין בכך, אנא שלח אלינו מסר דואר אלקטרוני ודרוש את הסרת כתובתך מרשימות התפוצה. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת )בזק ושירותים) התשמ"ב1982-.

אנו משתמשים בפרטי כרטיס האשראי הנמסרים לנו בשעת ביצוע ההזמנה רק על מנת לבצע ולספק את הזמנתך ולאשרר את קבלתה על ידך. מערכת הסליקה של האתר מופעלת על ידי ספק חיצוני שפועל על פי תקן אבטחה PCI DSS. הזנת הפרטים של כרטיס האשראי תבוצע דרך האתר ישירות למערכת שירותי הסליקה המאובטחת והפרטים לא יישמרו בכל מקום אחר. בסוף התהליך יימחקו פרטי כרטיס האשראי שלך ולא יישמרו במערכת. לכל הזמנה חדשה תתבקש למלא את פרטי כרטיס האשראי מחדש. אנו לא מוסרים את המידע לגורמים חיצוניים למעט במקרים בהם הדבר נדרש כדי להשלים את ביצוע הזמנתך ולמעט כמפורט במדיניות פרטיות זו.