חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

תנאי שימוש - תכניות מנויים

תכנית מנויים  - תנאי שימוש

 תנאי השימוש מפרטים את תנאי תכנית המנויים של סודהסטרים ("תכנית המנויים" ו"התנאים" בהתאמה).

 יש לקרוא את תנאים אלו בקפידה שכן יהוו הסכם מחייב בינך לבין סודהסטרים בכל הקשור עם הרשמתך לתכנית המנויים במהלך תקופת החברות.

 תנאים אלו יחד עם תנאי השימוש של האתר ותנאי מדיניות הפרטיות מהווים חלק בלתי נפרד מהתכנית. למונחים אשר לא מוגדרים באופן מפורש בתנאים אלו תהיה המשמעות הנתונה להם בתנאי השימוש של האתר.

 

האחריות הבלעדית והמלאה להכרת התנאים ולשימוש באתר ובשירות חלה בכל עת עליך בלבד.

 

אנו עשויים לערוך שינויים בתנאים אלה מעת לעת כתוצאה מ: (א) שינוי בשיטת תשלום; (ב) שינוי בתהליכי אספקה; (ג) שינויים ו/או עדכונים חקיקתיים או רגולטוריים; (ד) שינוי בתנאים מסחריים של מסלול נבחר (למשל מספר צילינדרים); (ה) הבהרות ותיקונים טכניים; (ו) תיקון טעות שנתגלתה. סודהסטרים מספקת את השירותים באופן רציף ואין באפשרותה לחזות שינויים עתידיים, לפיכך ייתכן ויהיו סיבות נוספות בגינן נאלץ לעדכן את התנאים. למעט שינויים מהסוגים המפורטים לעיל, כל תיקון נוסף לתנאים ייעשה בהסכמה. ככל ולא תסכים לשינוי כאמור, תוכל לבטל את חברותך בתכנית המנויים. אנו נודיע לך לפחות 30 יום מראש על כל שינוי בתנאים אשר עשוי להשפיע על הזכויות והחובות שלך, אלא אם כן השינוי הוא לטובתך. במקרה בו השינוי הוא לטובתך, אנו עשויים לבצע את השינוי באופן מידי ולהודיע לך על השינוי בתוך 30 ימים ממועד כניסתו לתוקף. גרסה מעודכנת של התנאים תפורסם באתר האינטרנט של סודהסטרים ישראל בכתובת: https://www.sodastream.co.Il ("האתר"). אתה רשאי לממש את זכותך לסיים את התוכנית בכל עת בהתאם לתנאים אלה אם אינך מעוניין להסכים לשינויים.

 

 1. שירותי מילוי גז
  • חברות בתכנית המנויים ותשלום דמי המנוי, תזכה אותך, בהתאם למסלול אליו הצטרפת, באספקה שוטפת של CO2 למכשיר סודהסטרים שבבעלותך. אספקת CO2 תתבצע באמצעות החלפה של מכלי גז ("צילינדרים") משומשים במלאים ("שירותי ההחלפה"), הכל כמתואר בתנאים אלו ובהתאם למסלול אליו נרשמת.
  • תקופת המנוי לתכנית וכמות ההחלפות תשתנה בהתאם למסלול הנבחר. עם תום תקופת המנוי במסלול הנבחר, יחודש המנוי אוטומטית לתקופה נוספת של שתיים עשרה (12) חודשים. במידה ואינך מעוניין בחידוש אוטומטי כאמור, באפשרותך להודיע דרך האתר או שירות לקוחות סודהסטרים ישראל בטלפון 9880* לפני מועד החידוש האוטומטי כאמור.
  • שירותי ההחלפה יתבצעו בחבילות, כל חבילה תכיל מספר צילינדרים, בהתאם למסלול הנבחר ("חבילת צילינדרים"). במועד הרישום לתכנית המנויים וביצוע ההזמנה, אנו נספק לך את חבילת הצילינדרים הראשונה לכתובת אותה ציינת בעת ביצוע ההרשמה, על חשבוננו.
  • במהלך תקופת המנוי, תוכל להזמין שירותי החלפה לפי תנאי המסלול הנבחר. אספקת הצילינדרים המלאים ואיסוף הצילינדרים המשומשים יבוצע על ידי שליח מטעמנו, לאחר תיאום מועד לביצוע ההחלפה. במידה במועד אספקת חבילת הצילינדרים הראשונה כבר יהיו ברשותך צילינדרים, יהיה באפשרותך למסור לשליח את חבילת הצילינדרים המשומשים באותה כמות של הצילינדרים אשר סופקו לך תחת תכנית המנויים.
  • ככל שבמועד ההחלפה לא תימסר לשליח מטעמנו חבילת צילינדרים משומשים כנדרש לפי תנאי התכנית ("צילינדרים חסרים"), יהיה עליך, ועל חשבונך, לשלוח אלינו או למסור לשליח מטעמנו את הצילינדרים החסרים תוך שלושים (30) יום ממועד ההחלפה לסודהסטרים ישראל בע"מ. ככל שלא יושבו הצילינדרים החסרים עד חלוף שלושים (30) יום ממועד ההחלפה כנדרש, אנו נחייב אותך 50 ש"ח עבור כל צילינדר חסר (ללא תוכן גז CO2) עד 60 ליטר ו-70 ש"ח עבור כל צילינדר חסר (ללא תוכן גז CO2) עד 130 ליטר.
  • באחריותך לוודא כי הצילינדרים המשומשים אשר יוחזרו יהיו במצב תקין כפי שקיבלת אותם. ככל שצילינדרים משומשים יימצאו על ידי סודהסטרים פגומים ו/או שלא במצב תקין ייחשבו כצילינדרים חסרים בגינם תחויב כאמור לעיל.
  • במידה ובמסגרת תכנית המנויים תהיה זכאי לקבל מכשיר סודהסטרים, התשלום עבור המכשיר ייכלל בדמי המנוי אותם תידרש לשלם על פני כל התקופה. המכשיר יסופק יחד עם חבילת הצילינדרים הראשונה. מובהר בזאת כי עם חידוש התכנית לפי סעיף ‏1.2 דמי המנוי יעודכנו כך שיכללו רק את שירותי החלפת הגז.
 2. תשלום
  • במועד ההרשמה לתכנית המנויים תידרש לשלם דמי מנוי לכל תקופת התכנית לפי המסלול הנבחר, באמצעות כרטיס אשראי (ויזה, מאסטרקארד או אמריקן אקספרס), בתשלום אחד או עד שתים עשרה (12) תשלומים שווים, הכל בהתאם למסלול הנבחר ("דמי המנוי"). דמי המנוי כוללים מע"מ, אם ישתנה שיעור המע"מ (יעלה או יקטן) במהלך תקופת המנוי, יחול שינוי של דמי המנוי בהתאם בכפוף להוראות כל דין. דמי המנוי ייגבו לפי מדיניות החיוב של כרטיס האשראי שברשותך.
  • עם ההצטרפות לתכנית המנויים הנך מוסר הרשאה לחיוב כרטיס האשראי בכל מקרה בו נחייב אותך בעלות צילינדרים חסרים ואיסופם כמפורט לעיל ולהלן.
  • בכדי לוודא שפרטי כרטיס האשראי נמסרו בהסכמתך וידיעתך, סודהסטרים עשויה לאמת את השם, הכתובת והמידע האישי אשר סופק במסגרת הליך הרישום כנגד מאגרי מידע של צדדים שלישיים. בעת ביצוע בדיקות אימות אלו, פרטים אישיים שסופקו על ידך יימסרו לצדדים שלישיים אשר עשויים לשמור תיעוד של מידע זה. אתה מאשר לסודהסטרים לבצע בדיקות אימות אלו, והכל כפוף למדיניות הפרטיות של סודהסטרים. הזמנתך לא תישלח עד לקבלת התשלום לחשבונה של סודהסטרים או אישורו, לפי שיקול דעתה של סודהסטרים. יובהר בזאת כי סודהסטרים רשאית שלא לשלוח את חבילת הצילינדרים הראשונה עד לגביית דמי המנוי.
 3. הזמנות
  • כדי להירשם לתוכנית המנויים ולהשתמש בשירות, עליך להירשם לאתר בכתובתsodastream.co.il , לבחור מסלול, לקרוא ולהסכים לתנאים ולמדיניות הפרטיות ולהגדיר שיטת תשלום.
  • ניתן להזמין החלפות של צילינדרים דרך האתר או שירות לקוחות סודהסטרים ישראל בטלפון 9880*.
  • בעת ביצוע הזמנה, תישלח אליך הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את קבלת ההזמנה ומכילה את פרטי ההזמנה ("אישור ההזמנה"). אישור ההזמנה הוא אישור שקיבלנו את הזמנתך, הוא אינו מאשר את ההזמנה עצמה ו/או ההרשמה לשירותים. הזמנתך תאושר רק עם משלוח חבילת הצילינדרים הראשונה במסגרת תכנית המנויים.
  • אספקת הצילינדרים תהיה על פי תנאי התוכנית בכפוף לזמינות מלאי. סודהסטרים לא תהיה אחראית במקרה של אי אספקה כתוצאה מגורמים מעבר לשליטתה ו/או כתוצאה מאי יכולת של סודהסטרים להשלים את ההזמנה (למשל כתוצאה מאי יכולת לאמת פרטי התקשרות או אמצעי תשלום). סודהסטרים ו/או חברה מטעמה עשויות ליצור עמך קשר באמצעות SMS, טלפון ו / או דוא"ל בנוגע להזמנה ולמסירה.
  • סודהסטרים לא תהיה אחראית לכל עיכוב או אי מילוי חובה מחובותיה תחת התנאים, ככל שינבעו כתוצאה מאירוע או מצב שלא בשליטתה של סודהסטרים. במקרה בו אירוע כאמור התרחש, אנו ניצור איתך קשר בהקדם האפשרי וננקוט בצעדים סבירים כדי למזער את השפעת האירוע. במקרה של עיכוב משמעותי תוכל ליצור אתנו קשר ולסיים את חברותך בתכנית ולקבל החזר עבור הטובין או השירותים שלא נמסרו עד למועד הביטול.
  • התוכנית תתחיל בתאריך משלוח חבילת הצילינדרים הראשונה. אנו נודיע לך בכתב לאחר משלוח כאמור.
  • בכדי לסיים את התוכנית לפי תנאים אלו או לבטל הזמנה של החלפת צילינדרים עליך לפנות לשירות הלקוחות של סודהסטרים ישראל בטלפון 9880* או לבטל את תכנית המנויים באזור האישי באתר https://www.sodastream.co.il/ או במשלוח דואר אלקטרוני לכתובת: support@sodastream.co.il.
 4. סיום ההתקשרות
  • לאחר תקופת ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן וכפי שמפורט בתנאי השימוש, באפשרותך לבטל את חברותך לתכנית מנויים ולקבל החזר מלא, בכל עת לפני שסודהסטרים תפעל לספק לך את חבילת הצילינדרים הראשונה, על ידי מתן הודעה לסודהסטרים באחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דוא"ל לכתובת support@sodastream.co.il; (ב) בעל פה- באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 9880*; (ג) באמצעות בקשת ביטול באתר https://www.sodastream.co.il/.
  • כמו כן, לאחר אספקת חבילת הצילינדרים הראשונה, באפשרותך לסיים את חברותך בתכנית המנויים בכל עת על ידי מתן הודעה לסודהסטרים באחת מהדרכים הבאות: (א) באמצעות דוא"ל לכתובת support@sodastream.co.il; (ב) בעל פה- באמצעות פניה טלפונית לשירות הלקוחות שלנו בטלפון 9880*; (ג) בדואר רשום לכתובת עתיר ידע 1, כפר סבא במשרדי סודהסטרים ישראל בע"מ; (ד) בהודעה בכתב באמצעות בקשת ביטול באתר https://www.sodastream.co.il/.
  • בכל פניה כאמור תידרש לציין את שמך, מספר ת.ז. ומועד ההרשמה לתכנית המנויים. ביטול החברות בתכנית המנויים ייכנס לתוקף בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הסיום כאמור לעיל ואם נמסרה באמצעות דואר רשום – בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה והכל אם לא נקבת במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול.
  • בהתרחשות כל אחד מהאירועים הבאים תהיה רשאית סודהסטרים לסיים את חברותך בתכנית המנויים: (א) במקרה של הפרה של תנאי התכנית על ידך; (ב) ככל שאתה עוסק במשלח יד בלתי חוקי או הונאה של טובין ושירותים; (ג) במקרה בו לא ניתן לחייב את אמצעי התשלום אותו מסרת; (ד) במקרה בו סודהסטרים מפסיקה לספק את השירותים לכלל לקוחותיה ומבטלת את תכנית המנויים לכלל לקוחותיה, ובלבד שסודהסטרים תספק הודעה מראש ובכתב של לפחות שלושים (30) יום על כוונתה לעשות כן.
  • עם סיום החברות בתכנית המנויים מכל סיבה שהיא עליך להשיב לסודהסטרים את כל הצילינדרים שברשותך אשר התקבלו במסגרת תכנית המנויים (חדשים או משומשים) לא יאוחר משלושים (30) ימים לאחר מועד סיום ההתקשרות כאמור. לאחר קבלת ההודעה כאמור ותיאום מועד לביצוע השליחות, יאסוף שליח מטעמנו את הצילינדרים שברשותך. האיסוף יהיה על חשבון סודהסטרים, למעט במקרה בו הסתיימה חברותך בתכנית לאחר תקופת ביטול עסקה, או במקרה בו סודהסטרים תסיים את חברותך בתכנית בהתאם לסעיף ‏4.4 (א) עד (ג) לעיל, שאז האיסוף יהיה על חשבונך. ככל שלא יושבו הצילינדרים החסרים כאמור, אנו נחייב אותך 50 ש"ח עבור כל צילינדר חסר (ללא תוכן גז CO2) עד 60 ליטר ו-70 ש"ח עבור כל צילינדר חסר (ללא תוכן גז CO2) עד 130 ליטר. האמור לעיל לא יחול בקשר עם צילינדרים אשר היו קיימים ברשותך במועד ההרשמה לתכנית המנויים ואותם מסרת לשליח במועד אספקת חבילת הצילינדרים הראשונה.
  • כל זכות אשר הייתה קיימת תחת תכנית המנויים במסלול הנבחר, תפקע בתום תקופת המנוי ולא תיצבר או תתווסף לתכניות מנויים חדשות אליהן תצטרף.
  • ככל שתבחר לסיים את חברותך בתכנית במהלך תקופת מנוי כאמור ולאחר תקופת ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, או במקרה בו סודהסטרים תסיים את חברותך בתוכנית כמפורט להלן, ובלבד שלא הזמנת חבילת צילינדרים נוספת מעבר לחבילת הצילינדרים הראשונה אשר סופקה לך עם הרשמתך לתכנית וכן לא ניצלת את האחריות המורחבת במסגרת התכנית, אנו נשיב לך את דמי המנוי בגין תקופת המנוי שלא נוצלה. החזר כספי זה יהיה בניכוי עלות מכשיר סודהסטרים ועלות מוצרים נוספים (כגון בקבוקי משקה, סירופים) ככל שסופקו במסגרת המסלול הנבחר.
  • במידה וסופק מכשיר סודהסטרים ו/או מוצרי סודהסטרים נוספים במסגרת המסלול הנבחר, עם הסיום המוקדם של התכנית כאמור תחויב ו/או ינוכה מסכום החזר, ככל שקמה לך זכאות להחזר בהתאם לסעיף ‏4.7 לעיל, מחירם המלא (בשונה ממחיר המבצע) של כל המוצרים שסופקו כאמור, על פי המחירון לצרכן של סודהסטרים, כפי שיהיה בתוקף באותה עת. למרות האמור, מכשיר סודהסטרים אשר סופק לך במסגרת תכנית המנויים לא יושב לסודהסטרים וייחשב כמכשיר שנרכש על ידך כנגד התחייבות לתשלום הפרש העלות.
  • במקרה של חיוב, סודהסטרים תחייב את אמצעי התשלום שמסרת בגובה ההפרש בין הסכומים ששולמו על ידך על למועד סיום התכנית לבין הסכום המלא שעליך לשלם עבור המוצרים שסופקו במסגרת תכנית המנויים ("דמי ביטול") או צילינדרים חסרים.
  • החיוב עבור צילינדרים חסרים ו/או דמי ביטול ו/או עבור כל תשלום אחר אותו תחוב לסודהסטרים במועד סיום ההתקשרות יבוצע על ידי סודהסטרים בתום שישים (60) יום מתום תקופת התכנית. סודהסטרים תשלח הודעה בכתב אודות החיוב כאמור.
 5. הצילינדרים
  • הצילינדרים המסופקים לך במסגרת תכנית המנויים, מכילים גז CO2 וניתנים לך תחת רישיון, בהתאם לרישיון השימוש הנלווה לצילינדרים ומכשיר סודהסטרים, במטרה לאפשר אספקה שוטפת של CO2 עבור מכשיר סודהסטרים אשר ברשותך. העלות של צילינדר ריק (ללא תוכן גז CO2) עד 60 ליטר היא 50 ₪ והעלות של צילינדר ריק (ללא תוכן גז CO2) עד 130 ליטר היא 70 ₪. הנך מאשר בזאת כי הצילינדרים יישארו בכל עת בבעלותה הבלעדית של סודהסטרים. לך ו/או למי מטעמך לא יהיו זכויות נוספות ביחס לצילינדרים, למעט זכויות השימוש המוענקות במפורש תחת תנאים אלו.
  • השימוש בצילינדרים לכל מטרה אחרת אסור ומסוכן. השימוש בצילינדרים יהיה בכפוף לתנאים והוראות השימוש המצויים על גבי הצילינדרים. בכדי לשמור על בטיחותך ובריאותך נבקש כי מילוי ותחזוקת הצילינדרים יתבצע על ידי סודהסטרים. מילוי של צילינדרים על ידי צדדים שלישיים או שימוש בהם שלא למכשיר שסופק לך על ידי סודהסטרים עלול להיות מסוכן ולסודהסטרים וכל מי מטעמה לא תהיה אחריות בגין מילוי כאמור. כל שימוש בצילינדרים לכל מטרה אחרת ו/או על ידי צד שלישי מהווה פגיעה בקניינה של סודהסטרים והפרה של זכויותיה.
 6. אחריות
  • אנא עיין במסמכי האחריות הרלוונטיים המצורפים לכל אחד מהמוצרים והצילינדרים וכפי שמפורסמים באתר בכתובת https://support.sodastream.com/hc/he
  • האחריות עבור צילינדרים תחול רק על צילינדרים אשר ימולאו על ידי סודהסטרים ונושאים סוגר של סודהסטרים ובלבד שנעשה בהם שימוש למכשיר מותאם של סודהסטרים בלבד וכי השימוש הינו בהתאם לתנאי השימוש המופיעים על גביהם.
  • ככל שבבעלותך מכשיר סודהסטרים קיים מסוג: Power, Crystal, Spirit One Touch, Spirit ,Source, Jet, Cool, Play, Genesis , ובעת ההרשמה לתכנית המנויים רשמת את מכשירך באתר בכתובת sodastream.co.il/pages/register-your-product , תהיה זכאי במשך כל תקופת המנוי לאחריות בגין המכשיר, גם אם תקופת האחריות הרשמית פקעה. הארכת תקופת האחריות תחול עד למוקדם מבין: (א) תום תקופת המנוי; או (ב) שש (6) שנים ממועד ההצטרפות לתכנית המנויים. שים לב כי לא תוכל לממש את האחריות כאמור עבור מכשיר קיים שפגה לו תקופת האחריות המקורית במהלך שלושים (30) הימים הראשונים לתקופת החברות בתכנית.
  • ככל שמותר על פי חוק, בשום מקרה סודהסטרים ו/או כל שותף ו/או חברה קשורה של סודהסטרים לא יהיו אחראים לכל נזק עקיף ו/או תוצאתי מכל סוג שהוא, גם אם נזק זה היה ידוע או יכול היה להיות ידוע על ידי סודהסטרים וניתן לקשרו לתנאי החברות, תנאי השימוש, לתוכנית המנויים, לשירותים, למוצרי סודהסטרים שנרכשו במסגרת תכנית המנויים ו/או לצילינדרים או השימוש שלך בכל אחד מהם. הוראה זו גוברת על כל הוראה או התחייבות אחרת אלא אם נמסרו לך בכתב מאת מנכ"ל סודהסטרים.
  • במקרה של סתירה בין התנאים והמידע המסופק על ידי שירות הלקוחות או האתר, תנאים אלו יגברו ביחס לתכנית המנויים והמסלול הנבחר.
  • התנאים, תנאי המסלול הנבחר, תנאי השימוש באתר ותנאי מדיניות הפרטיות, ממצים אל כל המוסכם בינך לבין סודהסטרים ומפעילת האתר בקשר עם חברותך בתכנית המנויים.
  • בכל שאלה הנוגעת לתכנית המנויים, לאתר, למוצרים או השירותים, הזמנות ובירורים, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות וההזמנות של סודהסטרים באמצעות קישור לשירות הלקוחות או בטלפון 9880*.