חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 1. כללי

סודהסטרים מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר www.sodastream.co.il ("האתר").המידע שנשמר אודותיך באתר מאפשר לסודהסטרים לשפר באופן מתמיד את רמת השירות ולתת לך אפשרות לבצע רכישה בצורה הנוחה ביותר ובסביבה המעניקה את חוויית הקנייה הנעימה ביותר.

מדיניות הפרטיות סוקרת את האופן שבו סודהסטרים עושה שימוש במידע הנמסר על-ידי המשתמשים, או שנאסף בעת השימוש באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"). השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות, לתנאי השימוש וליתר התנאים המצויים באתר בקשר עם המוצרים והשירותים המוצעים, לפי העניין, וכי אתה מסכים להוראותיהם. האחריות הבלעדית והמלאה להכרת תנאים אלו ולשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך בלבד.

מדיניות הפרטיות תחול בכל מקרה של שימוש באתר, לרבות באמצעות כל סוג מחשב או כלי תקשורת אחר (לדוגמא טלפון סלולארי או מחשב נייד וכו'). מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בה מופנה לנשים וגברים כאחד. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לשם פרשנותו.

סודהסטרים רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, כולה או חלקה, באמצעות פרסום גרסה מעודכנת באתר. המשך השימוש באתר לאחר השינוי מעיד על הסכמתך למדיניות הפרטיות המעודכנת. אם אינך מסכים עם מי מהתנאים המעודכנים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

אפשר שנציע לך קישורים לאתרים אחרים. אם תרצה לבקר בהם מומלץ כי תקרא היטב את מדיניות הפרטיות המפורסמת על ידם מכיוון שאין אנו אחראים למדיניותם של אתרים אחרים.

 1. המידע הנאסף על ידנו

הגלישה באתר אינה מחייבת מסירה של פרטים מזהים. עם זאת, חלק מהשירותים באתר דורשים הזדהות לצורך ביצוע פעולות באתר, כגון: הרשמה לאתר, הצטרפות למבצע, הרשמה לתכנית מנויים או רכישת מוצרים דרך האתר. בעת ביצוע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, תתבקש למסור לנו פרטים מזהים כגון: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת מדויקת למשלוח, פרטי אמצעי תשלום וכל פרט נוסף שאנו עשויים לדרוש במהלך תהליך ההזמנה. בעת הרשמה למועדון הלקוחות תתבקש למסור מידע בנוסף גם תאריך לידה. שדות המידע שחובה להשלים יסומנו במפורש. שים לב כי על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים המבוקשים, אולם מסירת פרטים שגויים או מסירת פרטים חלקיים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות, לסכל את השלמת הזמנתך וכן לפגוע ביכולת שלנו ליצור עמך קשר ולשלוח את המוצרים. ככל שהפרטים אותם מסרת, או חלק מהם השתנו, עליך לעדכנם באתר או דרך מוקד שירות הלקוחות בטלפון 9880* בשעות פעילותו.

כאשר אתה מוסר פרטים אישיים של צד שלישי, לרבות פרטיו של האדם / הגוף אליו יישלחו המוצרים שהזמנת, אתה מצהיר ומאשר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לסודהסטרים, לשם השימוש בפרטים אלה בהתאם למדיניות זו.

בקשות או שאלות בעניין המידע הנשמר אודותיכם יש להפנות באמצעות השלמת ושליחת הפרטים הנדרשים בעמוד "צור קשר" שבאתר או באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 9880* בשעות פעילותו.

 1. מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, תאסוף סודהסטרים מידע על נוהגיך באתר לרבות תאריך ושעה שנכנסת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים והמוצרים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, תאריך התחברות לאיזור האישי, תאריך יצירת המשתמש באתר, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד. בנוסף, סודהסטרים רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר.

 1. הדרך בה אנו משתמשים במידע

הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגביך במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של סודהסטרים "מועדון השיווק הישיר של סודהסטרים", שמספרו 583457 בפנקס מאגרי המידע.

בעצם השימוש באתר הנך מסכים לכך שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של סודהסטרים. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו, תנאי השימוש או על פי הוראות כל דין רלוונטי, וכן למטרות המפורטות להלן: שימוש בשירותים אותם מציע האתר, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר והתאמתם לדרישות והציפיות שלך, שליחת עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני או מסרונים (מידע זה ישוגר אליך בכפוף להסכמתך ובכפוף להוראות תקנון האתר), תפעול תקין של האתר, ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (מבלי לזהות אותך אישית), יצירת קשר (ככל שקיים צורך בכך לפי שיקול דעת סודהסטרים), עריכת סקרים ומשאלים מעת לעת וכן כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר.

השימוש בפרטי הלקוחות יעשה רק לצרכים עסקיים אצל סודהסטרים לרבות תאגידים קשורים, חברות בנות או אחיות ו/או שותפים עסקיים שלהן ו/או נותני שירותים המסייעים בידן.

אנו עונים למסרי דואר אלקטרוני לכתובתך האלקטרונית, ואנו מודיעים לך על מוצרים חדשים, מבצעים באתר או בנקודות מכר אחרות, ואנו עשויים להפנות אליך פרסומות מגופים מסחריים נבחרים לפי שיקול דעתנו, רק אם אישרת לנו לעשות זאת. אנו לא נשתמש בפרטים אודות הגולשים באתר לצרכי משלוח דברי פרסומת או דיוור ישיר אלא אם נתקבלה אצלנו הסכמתם המפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. אם אינך מעוניין בכך, אנא שלח אלינו מסר דואר אלקטרוני ודרוש את הסרת כתובתך מרשימות התפוצה. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת )בזק ושירותים) התשמ"ב1982-.

אנו משתמשים בפרטי כרטיס האשראי הנמסרים לנו בשעת ביצוע ההזמנה רק על מנת לבצע ולספק את הזמנתך ולאשרר את קבלתה על ידך. מערכת הסליקה של האתר מופעלת על ידי ספק חיצוני שפועל על פי תקן אבטחה PCI DSS. הזנת הפרטים של כרטיס האשראי תבוצע דרך האתר ישירות למערכת שירותי הסליקה המאובטחת והפרטים לא יישמרו בכל מקום אחר. בסוף התהליך יימחקו פרטי כרטיס האשראי שלך ולא יישמרו במערכת. לכל הזמנה חדשה תתבקש למלא את פרטי כרטיס האשראי מחדש. אנו לא מוסרים את המידע לגורמים חיצוניים למעט במקרים בהם הדבר נדרש כדי להשלים את ביצוע הזמנתך ולמעט כמפורט במדיניות פרטיות זו.

 

 

 1. מסירת מידע לצד שלישי

אתרי החברה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • לספקי שירותים לצורך שליחת המוצרים לכתובת שסיפקת לנו (לדוגמה: לחברת המשלוחים);
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ואספקת המוצרים;
 • לצורך אספקת המוצרים/השירותים אותם רכשת באתר. כמו כן, במקרה שבו תשתתף בפעילות אחרת המשותפת לסודהסטרים ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יחשף למידע הנוגע לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה.
 • לספקי שירותים ו/או שלוחים מטעמה של סודהסטרים לצרכי תפעול, שיווק, מחקר, אבטחת מידע וכיו"ב;
 • בכל מקרה שסודהסטרים תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 • לרשויות המדינה או לצד ג' מכוח הוראות הדין.
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור לצד שלישי.
 • במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, או במצב בו תפעל באתר ו/או בקשר אליו באופן הנחזה על ידי סודהסטרים כמנוגד לדין.
 • בכל מחלוקת, תביעה, טענה, דרישה או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין סודהסטרים.
 • לחברות קשורות של סודהסטרים, ובלבד שהן תשתמשנה במידע בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 • באופן אנונימי לצורך איסוף מידע כללי או פרטני ו/או ניתוח מידע מצרפי וסטטיסטי עבור החברה על ידי צדדים שלישיים.

 

אם סודהסטרים או חברה קשורה שלה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של הנהלת האתר ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 1. Cookies

Cookies הנם קבצי מידע  הנטענים במחשב שלך באמצעות הדפדפן. הם מאפשרים לנו ליצור עבורך חווית גלישה אישית ולהקל על תהליך ביצוע ההזמנה. הם עוזרים לזהות אותך בעת ביקור חוזר באתר, לשמור את סל הקניות שלך בין ביקור אחד לשני, ומאפשרים לך לגשת לקופה במהירות. סודהסטרים רשאית להשתמש ב Cookies צורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

סודהסטרים נעזרת בנוסף גם ב Cookies-שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה .(Retargeting

אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך (באמצעות "Opt-Out") בשירות הרלוונטי. זכור עם זאת,  במקרה של נטרול Cookies, לא נוכל להעניק לך טיפול אישי ולא נכיר את תחומי העניין וההעדפות האישיות שלך. כמו כן, נטרול Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים ולכן, אנו ממליצים לך לא לחסום Cookies בכדי שחווית השימוש שלך באתר תהיה מיטבית.

 1. זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו , או על ידי בא-כוחו שהרשה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.  אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון,  שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.  אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.  על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם שפרטיהם כלולים במאגר (פניה בדיוור ישיר), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. סודהסטרים תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה, לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר יוסיף להישמר על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

 1. אבטחת מידע

המידע שייאסף אודות גולשי האתר ישמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.

סודהסדטרים מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי סודהסדטריםאין בהם בטחון מוחלט. משכך, סודהסדטריםלא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד סודהסטרים ו/או מי מטעמה בקשר עם גישה בלתי מורשית כאמור.

 1. פרסומות של צדדים שלישיים

סודהסדטריםרשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beckons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט שתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר.  המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של סודהסטרים. לחברות הללו אין גישה ל-Cookies של סודהסטרים וכן לסודהסטרים אין גישה ל- Cookies שלהן.  אם אתה רוצה לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות המנהלות את מערך הפרסום באתר, תוכל לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

 1. שאלות ופניות

לשאלות או פניות בנוגע למדיניות הפרטיות ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 9880* או לשלוח לנו דואר אלקטרוני לכתובת support@sodaclub.co.il.