האם למכל ההגזה יש תאריך פקיעת תוקף?

כן, למכלי ההגזה שלנו יש תאריך פקיעת תוקף. תאריך פקיעת התוקף מודפס על הפקק של המכל. לתוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים להשתמש במכל ה-CO2 ולאחסן אותו לפי הוראות הבטיחות המופיעות של השרוול של המכל.