חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

האם אוכל למלא את מיכל הגז שלי בעצמי?

לא, אנחנו מתנגדים לכך נמרצות. מיכלי הגז המורשים של סודהסטרים מותאמים לסטנדרטים המחמירים  של ה-FDA להבטחת מזון ומשקאות . כל מילוי גז שלא באמצעות סודהסטרים עלול להיות שלא בהתאם לתקנים הנ״ל ואף עלול להכניס רעלים למיכל ה-CO2 שלכם.

יתרה מכך, מכשירי מילוי גז עלולים לפגום במיכל הגז שלכם. סודהסטרים לא תאפשר החזרה של מיכלים פגומים. מילוי גז שלא על ידי סודהסטרים ונציגיה המורשים הינו בגדר הפרת רשיון המשתמש.