חנות

ההשפעה שלנו

תוכניות הCO2 שלנו

כיצד אתם מוודאים שמכלי ההגזה של SodaStream הממולאים מחדש הם נקיים והאם אני יכול למלא את הCO2 בעצמי?

מילוי המכלים שלכם מחוץ ל-SodaStream הוא לא רעיון טוב. כאשר המכלים של SodaStream מתקבלים לצורך מילוי, הם עוברים ריקון, בדיקה וניקוי לפני המילוי מחדש.
האם ידעתם שהמכלים שלנו זוכים להכרה מרשויות הרגולציה והבטיחות המובילות בעולם? המכלים של SodaStream עוברים בקרת איכות משולשת - ניקוי, מילוי ואטם - ומיועדים לתחזוקה ולמילוי מחדש ע"י SodaStream בלבד. מילוי בלתי מורשה של מכלים ע"י צדדים שלישיים עלול להיות מסוכן. SodaStream ערבה לבטיחותם של מכלים הממולאים על ידינו בלבד ואינה אחראית למוצרים של חברות או מותגים אחרים, העלולים לגרום נזק למכשיר הסודה. נזק כאמור למכשיר הסודה כתוצאה משימוש במוצרים של צד שלישי אינה מכוסה במסגרת האחריות על המכשיר.