Genesis Fresh Start Black

Genesis Fresh Start Black

249 ₪ 339 ₪

חסכת 90 ₪

מיכלי גז* להכנת עד 60 ליטר** סודה

שלישיית נקודות

1 בקבוק ליטר קלאסי

משלוח חינם

שנתיים אחריות מלאה

* מיכל הגז הינו רכושה של סודהסטרים ונמסר לשימוש הצרכן תחת רישיון

** תלוי ברמת ההגזה ובמכשיר הסודהסטרים שברשותך

מיכלי גז* להכנת עד 60 ליטר** סודה

שלישיית נקודות

1 בקבוק ליטר קלאסי

משלוח חינם

שנתיים אחריות מלאה

* מיכל הגז הינו רכושה של סודהסטרים ונמסר לשימוש הצרכן תחת רישיון

** תלוי ברמת ההגזה ובמכשיר הסודהסטרים שברשותך