Genesis חבילה בסיסית

Genesis חבילה בסיסית

209 ₪ 349 ₪

חסכת 140 ₪

מכשיר גנסיס במחיר מיוחד כולל גם:

מיכל גז* להכנת עד 60 ליט** סודה

בקבוק אחד ליטר

משלוח חינם

שנתיים אחריות מלאה

* מיכל הגז הינו רכושה של סודהסטרים ונמסר לשימוש הצרכן תחת רישיון

** תלוי ברמת ההגזה ובמכשיר הסודהסטרים שברשותך

מכשיר גנסיס במחיר מיוחד כולל גם:

מיכל גז* להכנת עד 60 ליט** סודה

בקבוק אחד ליטר

משלוח חינם

שנתיים אחריות מלאה

* מיכל הגז הינו רכושה של סודהסטרים ונמסר לשימוש הצרכן תחת רישיון

** תלוי ברמת ההגזה ובמכשיר הסודהסטרים שברשותך