3 מיכלי גז נוספים

3 מיכלי גז נוספים

269 ₪ 327 ₪

חסכת 58 ₪

שלושה מיכלי גז* נוספים של סודהסטרים

סודה ללא הפסקה - כל מיכל גז מייצר עד 60 ליטר* סודה טרייה ומרעננת

*מיכל הגז הינו רכושה של סודהסטרים וניתן ללקוח תחת רשיון
**תלוי במכשיר וברמת ההגזה

שלושה מיכלי גז* נוספים של סודהסטרים

סודה ללא הפסקה - כל מיכל גז מייצר עד 60 ליטר* סודה טרייה ומרעננת

*מיכל הגז הינו רכושה של סודהסטרים וניתן ללקוח תחת רשיון
**תלוי במכשיר וברמת ההגזה