Back
 סודהסטרים מיכל גז* + בקבוק אישי מתאים למדיח

מתאים לשימוש במדיח

מיכל גז* + בקבוק אישי (0.5 ליטר) מתאים למדיח

119 ₪ 158 ₪

חסכת 39 ₪

רוצה לדעת לאיזה מכשיר הבקבוק מתאים?

מארז מיוחד הכולל מיכל גז* של עד 60 ליטר** ובקבוק אישי (0.5 ליטר) המתאים למדיח

* מיכל הגז הינו רכושה של סודהסטרים ונמסר לשימוש הצרכן תחת רישיון

** תלוי ברמת ההגזה ובמכשיר הסודהסטרים שברשותך

מארז מיוחד הכולל מיכל גז* של עד 60 ליטר** ובקבוק אישי (0.5 ליטר) המתאים למדיח

* מיכל הגז הינו רכושה של סודהסטרים ונמסר לשימוש הצרכן תחת רישיון

** תלוי ברמת ההגזה ובמכשיר הסודהסטרים שברשותך

בקבוק זה מתאים למכשירים הבאים:

לא בטוח/ה איזה מכשיר ברשותך?
Spirit

Spirit

One Touch

One Touch