Back

יש לי חתיכות שחורות במים בקנקן

כמו כל מוצר טבעי פילטר בריטה נתון להשפעות טבעיות, השפעות אלו עשויות לגרום לשחיקה קלה ולחדירת חלקיקי פחם זעירים, הקיימים בפילטר, שמופיעים כחתיכות שחורות זעירות לתוך המים המסוננים. לחלקיקים אלה אין שום השפעה בריאותית שלילית. עיכולם אינו מזיק לגוף. אם הבחנת בחלקיקים אלה, בריטה ממליצה לשטוף את הפילטר מספר פעמים עד שכל החלקיקים השחורים ייעלמו וכן לשטוף את הקנקן. לעזרה נוספת ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בטלפון *9880.